ריקי לוי דינר

ריקי לוי דינר

טור אישי על הורות, זהות, נשיות, וכל מה שנוגע בבטן הרכה שלנו.

לכניסהעוד באו-מאמא


על מזונות אישה, מטרתם, ועל שימוש לא הוגן שנעשה בהם

מזונות אישה, הניתנים לאישה בטרם ניתן לה גט, מקורם במשפט העברי הרואה באישה את הצד החלש אשר ראוי להגנה. ע"פ עו"ד חגית לב, במציאות המודרנית התגמול הרב הניתן ממזונות האישה יוצר פיתוי רב לנקוט בפעולות זדוניות על מנת לזכות בהם לאורך זמן ושלא בצדק.
עו"ד חגית לב, מתמחה בדיני גירושים ומשפחה

תפקידם המקורי של המזונות, הוא להבטיח שהאישה לא תיוותר תלויה כלכלית לחלוטין בבעלה, שהחליט להתנכר לה ומנסה לגרשה. על כן עד אשר ניתן הגט על ידי בית הדין הרבני, תקופה שיכולה להימשך חודשים ושנים, מחויב הבעל לשלם לאשתו מזונות, בכפוף לחריגים מסויימים.
אך במציאות המודרנית, היוצרות עלולות להתהפך לפעמים. התגמול הרב הניתן ממזונות האישה יוצר פיתוי רב למתגרשות לנקוט בפעולות זדוניות על מנת לזכות בהם לאורך זמן ושלא בצדק. להערכת עורכי דין לענייני משפחה, כ-30% מהנשים המתגרשות מעכבות את הסכמתן לקבלת גט מבעלן, וממשיכות ליהנות ממזונות אישה.


"נשים לא מעטות נוקטות בפעולות מלאכותיות על מנת לשכנע את בית הדין כי מגיעים להן מזונות אישה, פעולות העלולות לפגוע בכיסו של הבעל ובנפשם של הילדים המשותפים" אומרת עו"ד חגית לב המתמחה בדיני גירושים ומשפחה.
עו"ד חגית לב סוקרת תופעת סחיטת מזונות האישה, ומעניקה מספר טיפים ודרכים שיקלו על גברים מתגרשים להתגונן מפני התופעה המכוערת.


מדי שנה עולה אחוז המתגרשים בישראל, והוא עומד כיום על אחד מכל שלושה זוגות. הליך הגירושים כרוך במקרים רבים במאבקים משפטיים שלעיתים הופכים לארוכים ומכוערים. מעבר לבעיית חלוקת הרכוש, הסדרי הראיה וקביעת מזונות לילדים, ניצבים בתי המשפט בפני סוגיה כבדת משקל שרבים אינם מודעים אליה: קביעת מזונות האישה בטרם ניתן לה גט.


על פי החוק זכאית האישה למזונות מבעלה עד לרגע קבלת הגט. תפקידם של מזונות אלה לשמור על רמת חייה עד אשר ייעתר בעלה לתת לה גט והיא תסכים לקבלו.
על כן מזונות האישה הם בראש ובראשונה הלכה הומאנית שמטרתה לשחרר את האישה מתלות מוחלטת מבעלה המפרנס אותה, בניהולה מולו מאבק גירושים.
אך במציאות המודרנית, פעמים רבות האישה מצליחה לפרנס את עצמה, ומשכורתה עשויה גם לעלות על משכורתו של בעלה.


"חשוב להדגיש כי לא כל דרישה של אישה למזונות היא סחטנית ולא מוצדקת" אומרת עו"ד חגית לב. "להיפך, ברוב המקרים מדובר בפעולה שאכן מצילה את האישה מתלות מוחלטת בבעל. אך כאשר נוקטת האישה תרגילים מתוחכמים על מנת לנפח את מזונות האישה, ולהאריך באופן מלאכותי את התקופה בה היא זכאית להם, על הבעל המתגרש לחשוף זאת בפני בית המשפט ולהפחית מעול הפרנסה המוטל עליו".


לדברי עו"ד לב, במקרים בהם הורגלה האישה לרמת חיים גבוהה, המזונות שנקבעים לה גבוהים מאד, וכך למעשה אין לה אינטרס אמיתי להפסיק את קבלתםולהסכים לקבל גט מבעלה.
"התמשכות תשלום מזונות האישה, שעלותם מרקיעה לעיתים לסך של אלפי ₪ לחודש, יוצרים לחץ כלכלי קשה על הבעל. לחץ זה עלול לגרום לו לוותר על דרישות לא מוצדקות של האישה, וכך הופכים המזונות למכשיר סחיטה יעיל ואכזרי" אומרת עו"ד חגית לב.


איך מזהים סחטנות?


"על מנת לחשוף מניעים פסולים בבקשה למזונות האישה, יש לבדוק אם דרישותיה עומדות בקנה אחד עם רוח ההלכה, כלומר, האם היא באמת נסמכת על פרנסתו של בעלה, והאם היא באמת ובתמים מנסה לקצר את תהליך הגירושים, ולא מעכבת אותו שלא לצורך" אומרת עו"ד חגית לב. בשביל לבחון את השאלה הזו היא מציעה לבדוק מספר נושאים.


האם האישה מפרנסת ממעשיי ידיה?


על פי ההלכה האישה פטורה מלשאת בעול פרנסת המשפחה. אך אם חלק נכבד מהכנסות המשפחה מגיעות מעבודתה, רשאי הבעל לטעון שדי לה במעשה ידיה, ולכן הוא פטור מלפרנס אותה. לדברי עו"ד חגית לב, גם אם האישה הפסיקה לעבוד בסמוך לעליית יחסי הזוג על שרטון, הדבר עלול להיחשב לדרישה בלתי מוצדקת למזונות. כמו כן, אם האישה היא בעלת השכלה ורקע מקצועי נרחבים היכולים לאפשר לה השתכרות מכובדת, והיא בוחרת שלא לצאת לשוק העבודה, יכול הבעל לטעון שהיא לא מממשת את פוטנציאל ההשתכרות שלה, ולכן לא מגיעים לה מזונות אישה מלאים.


משמעות המגורים בנפרד


לדברי עו"ד חגית לב, כאשר האישה גרה בנפרד מהבעל היא תזכה ברוב המקרים למזונות אישה. מדוע? מפני שעובדה זו מוכיחה מעל לכל ספק שחיי השיתוף הכלכליים בינה לבין בעלה תמו.
אך אישה הנוקטת בפרובוקציות שונות בניסיון לגרום לבעל לעזוב את הבית המשותף, נוקטת בתרגיל נבזי ומסוכן. אם ייחשפו מעשיה, עלול בית הדין להכריז עליה כאישה מורדת ולשלול ממנה את המזונות להם היא מצפה.


לדברי עו"ד לב יש לזכור כי מטרת הפרובוקציות היא להשיג צו הרחקה נגד הבעל מהבית. תרגיל זה מעניק לאישה יתרון יחסי, מעבר לשהייה בבית הממומן על ידי הבעל. הילדים נותרים תחת שליטתה של האם. כעת היא יכולה לשלוט בהסדרי הראייה, והבעל עלול לאבד את הקשר עם הילדים, דבר המהווה לחץ שעלול לגרום לו לוותר בתחומים אחרים שבמחלוקת.
כמו כן, מציינת עו"ד לב, גברים מתגרשים שסבלו מפרובוקציות של נשותיהם בעבר נמנעים מלהגיע לבית המשותף מחשש לתרגילים ופרובוקציות נוספים שעלולים להסתיים עבורם בלילה נוסף במעצר.
יש לזכור כי בית המשפט נוהג כלפי אישה שסבלה מאלימות בסטנדרטים שונים, ובצדק. אך אם אישה טופלת על בעלה האשמות למעשי אלימות, והדבר לא מתגלה לבית המשפט, היא עשויה לקבל באופן אוטומטי מזונות אישה מוגדלים.


כמו כן תשיג אותה אישה על פי רוב פיצוי בחלוקת הרכוש בגין הסבל אותו עברה כביכול, וחלוקת הרכוש לא תשמור על היחס המקובל של  50/50. פיצוי זה על "אלימות" הבעל כביכול, עלול להגיע לסכומי כסף נכבדים, ועל כן הפיתוי לטפול אשמה על הבעל  גוברת.


"אלימות נגד נשים היא מכת מדינה המצדיקה צעדים חריפים וחד משמעיים נגד בעלים אלימים" אומרת עו"ד חגית לב ומוסיפה מאידך, שאם יתגלה כי האישה טפלה האשמות על הבעל  עלול בית הדין הרבני להכריז על האישה כמורדת, ולכפות עליה גט מיידי. תלונות שוא גם פוגעות קשה בזכויות הנשים, שכן רשויות החוק והאכיפה עלולות ליחס תלונה אמיתית לתלונת שוא וזאת בשל הריבוי בתלונות השוא.


עיכוב מתן הגט


עו"ד לב מעריכה ש-30% מהנשים מעכבות את מתן הגט לבעליהן, למרות שהמספרים הרשמיים של מעוכבי הגט נמוכים בהרבה. הדבר נובע מהתמשכות התהליכים לרישום בעל כמעוכב גט. הגט תלוי על פי רוב בהסכמת שני הצדדים, אלא אם כן הוא נכפה על ידי בית הדין. אם האישה מעכבת את הסכמתה לקבלת גט ללא סיבה נראית לעין, היא עלולה להיחשד כמי שנהנית מהמצב ולהיות מוכרזת כסרבנית גט. עובדה שתפגע במזונות האישה הניתנים לה.


הגברת התלות בתקציב המשותף


על מנת לקבל מזונות אישה גבוהים, על האישה להוכיח כי היא נהנית מרמת חיים גבוהה, וכי הניתוק מבעלה לא מאפשר לה להמשיך ברמת החיים אליה הורגלה. ההלכה הזו עלולה להיות מנוצלת לרעה. על מנת להוכיח כי הן נהנות מרמת חיים גבוהה נוהגות נשים מסוימות לפזר כספים ולהשתמש בחשבון המשותף ביד רחבה ובנפש חפצה.  חשוב לציין כי על מנת לצאת מחשבון בנק משותף חייבת להיות הסכמה של שני הצדדים, מה שעשוי להיות בעייתי בסיטואציה של הליך גירושים.
כאשר חשבון הבנק המשותף נמצא במינוס לא ניתן לסגור אותו, והמצב עלול להביא לסנקציות כלכליות על הבעל, ולעירוב גורמי גבייה לא סימפטיים ומסוכנים.
   

דרכי פעולה מומלצות


תעדו פרובוקציות - יש לזכור כי החוק לא סובל, ובצדק כל גילוי של אלימות, ובעלים רבים לא מודעים לכך שגם הרמת קול, שימוש בשפה מאיימת, שבירת חפצים ואפילו חבטה על השולחן נחשבים על פי חוק כאלימות של הבעל, בגינה הוא עלול לבלות לילה באבו כביר, ולהיות מורחק מיידית מהבית, ובצדק.
נשים מסויימות מנצלות זאת ומעוררות פרובוקציות שיגררו את הבעל לאובדן שליטה על מעשיו.
עו"ד חגית לב ממליצה שבכל מקרה של פרובוקציות, על הבעל להתעלם, ואף להתרחק זמנית מהמקום. כאשר בעלים חוששים כי טומנים להם מלכודת, ממליצה עו"ד לב להקליט ולתעד את הנעשה על מנת שיוכלו להוכיח לאחר מכן שתלונות האישה הן תלונות שווא.


עו"ד לב מוסיפה, שלרוב, לפעולות האישה קודמים איומים מרומזים ומפורשים, ובמקרים אלה על הבעל לנקוט מיד בפעולה. "אם האישה מאיימת למשל 'אני אתלונן עליך, אני אכניס אותך לכלא', על הבעל להיערך לפרובוקציות שבפתח ולהתחיל להקליט ולתעד את המתרחש בבית.


אל תעזבו את הבית – עו"ד לב ממליצה לבעל שלא לעזוב את הבית המשותף, על מנת לא להצדיק את טענות האישה על כך שהיא זקוקה לגורם שיפרנס אותה. על הבעלים לזכור שליציאה מהבית יש משמעויות מרחיקות לכת. מעבר לכך שהבעל יצטרך לממן מעתה שתי דירות, זו שלו וזו של אשתו, הוא מאפשר לה לזכות בבית בחלוקת הרכוש, נותן לה שליטה על הסדרי הראייה, ומחזק את טענתה לקבלת מזונות אישה מוגדלים.


הוכיחו השתכרות מתחת לפוטנציאל – רוב הנשים בישראל משתכרות פחות מגברים בתפקידם, ורוב בתי האב בישראל נסמכים על משכורתו של הבעל. אך לעיתים קרובות הסטטיסטיקה חוטאת למציאות. לעיתים דווקא האישה היא המפרנסת העיקרית בבית, או לפחות בעלת הכנסה גבוהה ומכובדת. כאשר חש הבעל כי דרישות האישה למזונות מנופחות, ממליצה לו עו"ד חגית לב לאסוף ראיות לפוטנציאל ההשתכרות שלה. מכתבי הערכה והמלצה של מעסיקים, תעודות המעידות על כישורים מקצועיים ותלושי משכורת הנן חלק מהראיות העשויות לשכנע את בית הדין כי "די לאישה במעשיי ידיה", כלומר, שיש לה יכולת השתכרות ממשית או פוטנציאלית.


איך סותמים את החורים בחשבון המשותף?  - עו"ד חגית לב ממליצה על סגירת חשבונות בנק משותפים כאשר מערכת היחסים מתחילה להתערער וכאשר די ברור שהגירושים עומדים בפתח. כאמור, החשבון המשותף עלול להפוך לשדה קרב עשן עבור זוגות רבים. כאשר החשבון מאוזן או בעל מאזן חיובי, יכול כל אחד מבני הזוג לבקש מהבנק לסוגרו. על כן נוהגים בני זוג המעוניינים להמשיך לינוק מהחשבון המשותף לנסות ולמנוע את סגירתו.  הדרך הפשוטה לכך היא להכניס את החשבון למחויבויות כבדות על ידי פיזור צ'קים. כאשר החשבון בחריגת חובה לא ניתן לסוגרו. למרות זאת, ניתן לדברי עו"ד לב, לעקוף לעיתים את הבעיה החמורה הזו.  "במקרה בו אתם חושדים כי בן או בת הזוג משתמשים לרעה בחשבון הבנק המשותף" אומרת עו"ד לב, "ניתן לפנות לבנק ולדרוש כי כל הוצאה מהחשבון יזדקקו לאישור בחתימת שני השותפים בחשבון. הבנק יכבד דרישה זו גם אם היא מגיעה רק משותף אחד לחשבון". 


אם הניסיון לחסום את ההוצאות מהחשבון נתקלות בקשיים, ואם בן או בת הזוג מפזרים צ'קים שלכם לגורמים לא סימפטיים, ממליצה עו"ד חגית לב לגייס כספים ממקורות אחרים ולכסות את המינוס, ואז לסגור את החשבון. "העובדה שאתם מכסים את החוב בחשבון, לא מוכיחה שאתם מכירים בחריגה כהוצאה משותפת" אומרת עו"ד חגית לב ומוסיפה שכיסוי החוב בחשבון יוכלל על ידי כל עורך דין מנוסה, בדרישה לחלוקת הרכוש בין בני הזוג.

 


להוסיף תגובה
שם
דואר אלקטרוני
נושא
תוכן

כל תמונה היא סיפור 

*לכניסה לגלריות לחצו כאן

 

 

עוד באו-מאמא

 

ידיים, משפחה, ניוזלטר או-מאמא

ניוזלטר שבועי

אחת לשבוע מקבלים חברי מועדון O-mama ישירות לתיבת המייל שלהם, ניוז לטר הכולל מגוון תכנים בנושא משפחה והורות.

*ההרשמה חינם.

לכניסה לחצו כאן 

 

הרשמה לניוזלטר או-מאמא

שם פרטי
משפחה
דוא"ל
Powered by Artvision | Truppo Websites