ריקי לוי דינר

ריקי לוי דינר

טור אישי על הורות, זהות, נשיות, וכל מה שנוגע בבטן הרכה שלנו.

לכניסה
דיני עבודה לנשים בהקשר של טיפולי פוריות, הריון ואמהות

החוק בישראל מכיר בעובדה כי נשים הנמצאות בשלב כזה או אחר של הורות, אינן מקבלות הזדמנות שוווה בתעסוקה. בשל הכרה זו כמו בכל העולם, חוקקה הכנסת מספר חוקים מרכזיים העוסקים באפליית נשים על רקע אמהות.  

עו"ד ד"ר דוד סער


ד"ר דוד סער, המתמחה בדיני עבודה: "עובדת שהינה בהריון זוכה להגנה רבה מאד בחוקת העבודה וזכויותיה נפרשים בקשת רחבה של נושאים.  כך למשל: עובדת העוברת טיפולי הפריה, אין לפטרה בתקופת הטיפולים ויש לאפשר לה לצאת לטיפולים אלו מבלי לפגוע בשכרה".ומוסיף: "כמובן שזכות זו אינה אבסולוטית והחוק הגביל זאת במידה מסויימת. הוא הדין לגבי עובדת שהרתה בדרך הטבע".


זכויות נוספות: 

עובדת בהריון אשר עובדת במקום עבודה 6 חודשים לפחות, לא ניתן לפטרה אלא באישור מיוחד מטעם שר העבודה.  בעניין זה יש לציין, כי הפסיקה מצאה לנכון להגן במקרים מסויימים גם על עובדת עם וותק של פחות מ-6 חודשים וזאת מכח שוויון הזדמנויות בעבודה, דבר זה בא לידי ביטוי בפס"ד עב (ת"א) 2032/04 גולן רוית נ' דן אל טכנולוגיות בע"מ  שניתן ביום 25.3.07 .


קיים איסור על המעסיק לשנות או לפגוע בהיקף משרתה של העובדת.


עובדת בהריון זכאית להיעדר ממקום עבודתה לבצוע בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון.  ימי היעדרות אלו לא ינוכו משכרה ולא ייזקפו על חשבון ימי מחלה.


עובדת בחודש חמישי להריונה ומעלה, לא יעביד אותה מעסיקה בשעות נוספות אלא בהסכמתה.


לעניין פיטורי עובדת בהריון, דבר זה ניתן רק לאחר חזרתה של העובדת לעבודה בתום חופשת הלידה למשך 45 ימים ובסיומם על המעביד ליתן לעובדת הודעה מוקדמת בת 30 יום ורק לאחר כל זאת יכנסו הפיטורים תוקף.  גם כאן יש לזכור כי אם פיטורים אלו נעשו מסיבות לא ענייניות, יכולה העובדת לפנות לבית הדין לעבודה בתביעה בעילת פיטורים שלא כדין.  

עו"ד דוד סער מסייג: "כמובן שאל לה לעובדת בהריון לנצל את הגנת החוק הניתנת לה, שכן הגנה זו אינה אבסולוטית וניתנת היא לתקיפה".פיצוי לעובדת בהיריון שפוטרה:

עו"ד ד"ר דוד סער: "כידוע, על פי חוק עבודת נשים, אין לפטר עובדת בהריון אלא אם כן התקבל אישור לכך מאת שר התמ"ת.  כל התחכמות בעניין זה מסכנת את המעסיק וחושפת אותו לסנקציות עונשיות כבדות".


בעניין זה בפסק דין שניתן ב- 27.4.08 בבית הדין האיזורי לעבודה בנצרת, בעניין כנרת אבדו נגד זכיון אופנת רנואר בע"מ, חוייב המעסיק לפצות עובדת שעבדה אצלו בחנות, בפיצוי של למעלה ממאה אלף ₪, עקב פיטורים שלא כדין, בהיות העובדת בהריון בעת שפיטר אותה המעסיק. 

המעסיק, אשר ידע על האיסור לפטר את העובדת, נקט בתחבולה בעת שקודם פיטר את העובדת ולאחר מכן ביטל הפיטורים וטען שהעובדת התפטרה מעצמה בכך שלא חזרה לעבודה בתנאים החדשים שהוצבו בפניה.  יש להדגיש שתיקון 31 לחוק עבודת נשים קובע בסעיף 13 א(ב)(1)  כי ניתן לפסוק לזכות עובדת בהריון שפוטרה שלא כדין, פיצוי בשיעור 150% מהפסד השכר שהפסידה העובדת.  כמו כן ניתן לפסוק נגד המעסיק במקרה כזה, פיצוי גם בגין נזק לא ממוני מכח הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

בפסק הדין הנ"ל שניתן, פסק בית המשפט את מלוא 150% הפיצוי וכן 10,000 ₪ נוספים בגין פיצוי עקב הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כך שבסך הכולל חוייב המעסיק בסכום העובר 100,000 ₪ כאמור. 


חשוב לזכור

האיסור לפטר עובדת בהריון, חל על עובדות שלהן וותק של ששה חודשים ויותר. 


תקופת איסור הפיטורים חולשת על ששים יום לאחר הלידה ולאחר עוד שלושים יום של מתן הודעה מוקדמת, ובסה"כ תשעים יום לאחר הלידה. 


חל איסור לפדות את תקופת הששים יום בכסף, וחובה על המעסיק להעסיק את היולדת במשך כל התקופה שלאחר הלידה.


חל איסור לשנות ולהרע את תנאיה של העובדת בהריון או היולדת במטרה להכביד עליה ולאלצה להתפטר מעצמה. 


חובה על המעסיק לפעול בתום לב ובהגינות עם העובדת וכל מעשיו נבחנים בקפידה רבה לנוכח חוקי המגן הקיימים בעניין זה.

 

 

לשאלות נוספות ותמיכה כנסו לפורומים שלנו
להוסיף תגובה
שם
דואר אלקטרוני
נושא
תוכן

כל תמונה היא סיפור 

*לכניסה לגלריות לחצו כאן

 

 

עוד באו-מאמא

 

ידיים, משפחה, ניוזלטר או-מאמא

ניוזלטר שבועי

אחת לשבוע מקבלים חברי מועדון O-mama ישירות לתיבת המייל שלהם, ניוז לטר הכולל מגוון תכנים בנושא משפחה והורות.

*ההרשמה חינם.

לכניסה לחצו כאן 

 

הרשמה לניוזלטר או-מאמא

שם פרטי
משפחה
דוא"ל
Powered by Artvision | Truppo Websites