ריקי לוי דינר

ריקי לוי דינר

טור אישי על הורות, זהות, נשיות, וכל מה שנוגע בבטן הרכה שלנו.

לכניסהעוד באו-מאמא


הטרדה מינית בעבודה
הטרדה מינית היא מצב בו אדם אחד גורם אי נעימות על רקע מיני לאדם אחר, כמוגדר בחוק למניעת הטרדות מיניות משנת 1998. אולם מטבען של ההגדרות, גם כאן יש תחום אפור.
איילת פדה גולדשטיין

קשה להגדיר מראש, מה יגרום לאדם זה או אחר, אי נעימות על רקע מיני. אי הבהירות, מביאה בין היתר לאי ודאות ומבוכה, סטיגמות ודעות קדומות. איילת פדה גולדשטיין, מנכ"לית פ.ד.ה יעוץ והדרכה,  שופכת אור על הנושא. החומרים לקוחים מהרצאות ויעוץ לממונות בארגונים שמעבירים בפ.ד.ה יעוץ והדרכה תחת הכותרת -  "כיצד להחמיא בלי להחטיא".


נתונים  על הטרדות מיניות
מי מטריד את מי? - רוב מקרי ההטרדה המינית שדווחו או נחקרו נעשים על ידי גבר כלפי אישה, אולם הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה כלפי גבר או אישה. בכל מקרה הסטטיסטיקות מראות שבין אם המוטרד גבר / אישה, רוב המטרידים הם גברים. כאשר נשים מטרידות, הן בד"כ בעמדות ניהול ובד"כ יטרידו נשים.


נתון מעניין נוסף הוא כי 85% מהמטרידים מכירים אותנו, ובד"כ הטרדות מתרחשות בקרב אותו מגזר –אדם יטה להטריד אדם מהלאום / מהעדה שלו (כלומר אשכנזי יטה להטריד אשכנזיה, מזרחי – מזרחיה וכו'). נושא יחסי המרות מתייחס להטרדות שמתקיימות בעמדת כוח, כך שלמוטרד/ת עלול להיות חשש להביע עמדה או להתלונן. יחסי מרות מתקיימים בבתי ספר בין מורה לתלמיד, באוניברסיטאות, בצבא ובמקומות עבודה. במקרים אלה החוק יוצא לטובת החלש, בכך שהוא אינו מחייב את המוטרד/ת להביע חוסר הסכמה, בניגוד לציפייתו ברוב סעיפי ההטרדה המתקיימים בין אנשים בוגרים בעמדת כוח דומה.


כמות התלונות– החוק הנו בן 10 שנים ועיקר הצלחתו בקידום מודעות חברתית. החשש להצפה בתביעות עקב החוק לא מומש. למעשה, רק כ-10% מהמוטרדים מתלוננים במשטרה. רוב המוטרדים (95-99%) מתמודדים בשלב I בהדחקה. רק כשמחיר השתיקה נעשה כבד מנשוא, משנים התמודדות. ממוצע הזמן שלוקח למוטרד/ת לספר הנו כ- 10 שנים. בשלב זה, חל חוק ההתיישנות לגבי התלונה, אך התלונה קבילה כעדות אופי, למקרים אחרים של הטרדות "טריות". דעו, חוק ההתיישנות להטרדות מיניות הינו 3 שנים בלבד, לעומת 7 שנים לנושאים פליליים אחרים, בשל רגישות הנושא והראיות.


כמות תלונות השווא – קיים סטריאוטיפ כי נשים מנצלות חוק זה כדי להתנכל לגברים. אולם הסטטיסטיקות מראות, כי רק 2-5% הן תלונות שווא. חשוב לדעת כי אחוזים אלה זהים לתלונות שווא בכל יתר התחומים. בחישוב פשוט נותרו לפחות 95% מקרי אמת בכל יתר הדיווחים. היות ורק כ-10% מתלוננים, על כל תלונת שוא יש סדר גודל של כ- 600 אירועים לערך, שלא נדע עליהם.


מה תפקיד המנהלים?
להטרדות מיניות בארגון השפעה מכרעת על האווירה ותפקוד העובדים ובכלל זה; מוראל ירוד, פגיעה באפקטיביות, אווירה עוינת, ירידה בהזדהות ובמחויבות הארגונית, ויחסי ציבור שליליים בקהילה.


מה האחריות הניהולית?
אחריות הארגון היא למנוע התנהגות של הטרדה / התנכלות על רקע מיני במקום העבודה, לטפל נכון בתלונות, ולתקן פגיעה שנעשתה עקב אותה ההתנהגות. כל ארגון מעל 25 עובדים חייב שיהיה בו ממונה – עובד/ת (רצוי אישה), שהיא הכתובת המקצועית שאחראי/ת לידע את העובדים בנוגע לחוק ולטפל בכל אירוע של הטרדה. כמנהלים, ודאו כי תקנון החוק מופיע ביחידתכם במקומות נגישים ובשפות המדוברות בארגון (ניתן להשיג תקנונים אלה ללא עלות, למשל דרך מרכז גאות של הסתדרות העובדים הלאומית *8882).


מומלץ לידע בנושא עובדים חדשים ואף להוסיף סעיף בנושא בחוזה העסקה (כגון; "לעובד/ת הובהר כי החברה מספקת סביבה מכבדת וחופשית מהטרדה מינית וכי היא מתחייבת להימנע מכל הטרדה מינית, בהתאם לחוק ..., ולנהוג בהתאם לתקנון למניעת הטרדה מינית כפי שמפורסם על ידי החברה"). מעבר לכך יש לערוך רענון לגבי החוק לפחות פעם בשנה לכלל העובדים ובפרט למנהלים לגבי אחריותם הניהולית בנושא. בכל מקרה של תלונה, חובת המנהלים לדווח לממונה, ולא לטפל עצמאית. חובת הממונה לדווח למנכ"ל. ובכל מקרה הארגון מחויב להגיש ממצאי חקירה והמלצות של הממונה, תוך 7 ימי עבודה מסיום החקירה, וזאת תוך שמירה על חסינות פרטי המקרה והמתלוננים על ידי  הרחקת המואשמים בהטרדה מהם, ככל שניתן.


קוד לבוש- עובדים שמתלבשים פרובוקטיבי או חשוף מושכים תשומת לב, אך זה אינו מקנה את הזכות לגעת. אם ברצונכם להסב את תשומת ליבם לנושא, רצוי לעשות זאת באמצעות הממונה, כי גם הערה על לבוש עלולה להתפרש כהטרדה מינית. חשוב להדגיש בנושא– כי אין קשר בין הטרדות לצורת הלבוש או קוד הלבוש בארגון, למעט, כי לבוש פרובוקטיבי של עובד/ת, עשוי להטריד עובדים אחרים.


רומן ביחסי מרות - חשוב לדעת כי במידה ותוגש תלונה על ידי עובד/ת - גם מערכת יחסים שהחלה בהסכמה הדדית, עלולה להיחשב כהטרדה, בין עובדים שאינם באותו דרג, כך שלאחד כוח השפעה על האחר (יחסי מרות). זאת במקרה של תלונה שתוכיח, שהקשר נבע מחשש לפגיעה במקום העבודה.


התנכלות חמורה אף יותר מהטרדה - אחד החידושים הגדולים של החוק ב- 1998, קושר בין הטרדה מינית לתרבות ארגונית ובא להגן על עובדים המתריעים מפני הטרדה מינית הקיימת בארגון. מטרת החוק לעודד מעורבות חברתית של עובדים שערים להטרדות, ולהגן עליהם מפני התנכלות המטריד/ה. לכן העונש על התנכלות גבוה מהעונש על הטרדה! העונש על הטרדה הינו מאסר של עד שנתיים, על התנכלות -מאסר עד שלוש שנים, ואדם שהטריד וגם התנכל צפוי למאסר של עד 4 שנים.


אם הוטרד/ת – חשוב שתדע/י!
באפשרותך שלוש דרכי פעולה מקבילות:


תלונה פנים ארגונית לממונה
החוק מאפשר תהליך זה בכדי ליצור נורמות ארגוניות וחברתיות ולקדם את תהליך הטיפול בתלונה מהר יותר ממה שמתאפשר בבתי המשפט. הענישה שבידי הארגון לנקוט היא ברצף שבין מציאת המואשם חף מהאשמה דרך קנס ועד פיטורין.
במקביל ניתן לקדם גם תלונה במשטרה – ובעקבותיה חקירה ובית משפט בהתאם לצורך, תוך מינוי עו"ד מדינה לטובת המתלוננים, וענישה שבין 2-4 שנות מאסר / עבודות שירות בהתאם להטרדה ו / או התנכלות, ו/או תביעה אזרחית שעשויה להביא לפיצוי כספי של עד 50,000 ₪ צמוד למדד.

יעוץ משפטי
ניתן לקבל יעוץ והכוונה משפטית ללא עלות, עם מרכז גאות של הסתדרות העובדים הלאומית *8882)

חשוב להימנע משלושה דברים:
האשמה עצמית – שום דבר לא מקנה את הזכות לזולת לפגוע בך! את/ה לא אשמ/ה!
התעלמות -  אי תגובה לא תפסיק את ההתנהגות הפוגעת, ואף עלולה להתפרש כהסכמה ולהביא להסלמה. דעו, גברים רבים לא מפרשים התנהגות מטרידה כהטרדה ויש צורך להעמידם על הטעות.
שתיקה - הטרדות מיניות הן בד"כ סדרתיים, כלומר – אתם לא לבד. שתיקתכם עלולה לאפשר למטריד/ה המשך, בעוד שדיווח על מקרה, מעבר לרמה הפרטנית שלכם, עשויה למנוע פגיעות נוספות. 
להוסיף תגובה
שם
דואר אלקטרוני
נושא
תוכן
  • הטרדות מיניות-מכת מדינה בתיה - - 15/8/2009 | 00:17
    • נמצא לצערי בכל ארגון ברמה זו או אחרת. חובה על כל הארגונים לרענן את החוקים בפני העובדים והמנהלים . בארגון שלי עברנו סדנא בנושא וזה תרם מאוד . היום אני מודעת טוב יותר מה מותר ומה אסור. כתבה חשובה מאוד! תודה לכותבת.
  • מיסוד חוק הטרדה מינית מירב - 14/8/2009 | 18:12
    • מיסוד החוק אכן תרם לשיפור ההתייחסות לנשים, למרות שלצערי עדיין נתקלים בגברים רבים בעיקר בעלי סמכות, שיורים חיצים לכל הכיוונים. תודה על העצות הפרקטיות!

כל תמונה היא סיפור 

*לכניסה לגלריות לחצו כאן

 

 

עוד באו-מאמא

 

ידיים, משפחה, ניוזלטר או-מאמא

ניוזלטר שבועי

אחת לשבוע מקבלים חברי מועדון O-mama ישירות לתיבת המייל שלהם, ניוז לטר הכולל מגוון תכנים בנושא משפחה והורות.

*ההרשמה חינם.

לכניסה לחצו כאן 

 

הרשמה לניוזלטר או-מאמא

שם פרטי
משפחה
דוא"ל
Powered by Artvision | Truppo Websites